Wij zijn ICF

De ICF (International Christian Fellowship) heeft als visie om te leven in Gods aanwezigheid en liefde en om Gods verlangen naar vrede voor deze wereld zichtbaar te maken. We willen Jezus navolgen door samen te leren en samen te leven in de omstandigheden van ons leven. Ook wil de ICF een gemeente zijn waar Gods Woord en Gods welkom altijd klinkt. De ICF Gouda wil een levende geloofsgemeenschap vormen en een healing community zijn: een gastvrije plek in een gebroken wereld waar mannen, vrouwen en kinderen heil en ‘genezing’ vinden naar lichaam, ziel en geest.

Wij zijn PKN

In september 2008 is er vanuit de St. Janskerk een internationale Alpha-Cursus gestart. Deze cursus groeide uit tot de oprichting van de ICF Gouda (International Christian Fellowship) in september 2009. Bij het groeien van de ICF-gemeente werd ons onderdak geboden in één van de PKN-gebouwen: de Ontmoetingskerk, gelegen in Oost, dé internationale wijk in Gouda! En daar vinden we ons thuis nog steeds.

ICF Gouda is een zelfstandige protestantse gemeente in Gouda. We onderhouden nauwe geloofsbanden met de zeven andere wijkgemeenten van de PKN in Gouda en ondervinden warme ondersteuning van hen.

Meer informatie over de Protestantse gemeente in Gouda staat op PKN Gouda.

Wij zijn internationaal

ICF Gouda wil niet alleen een gemeenschap zijn voor nieuwe Nederlanders, maar vooral een gemeenschap ván en dóór nieuwe Nederlanders. Inbreng van alle culturen staat hoog in het vaandel.

Tijdens de diensten in de kerk proef je het internationale karakter van de gemeente. De gemeenteleden komen uit alle hoeken van de wereld. We mogen samen ervaren dat Gods liefde niet aan grenzen of taal gebonden is.