Gouda – Op donderdag 28 maart is in een gemeenschappelijke vergadering besloten om Maarten Blom als nieuwe pastor voor de ICF-Gouda te benoemen. Na een bemoedigend proces is het leiderschapsteam dankbaar dat per september Maarten als pastor kan beginnen.

Benoeming

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Gouda en het Leiderschapsteam van de ICF hebben de unanieme voordracht van de selectiecommissie overgenomen. Daarmee is Maarten Blom benoemd als nieuwe pastor voor de internationale gemeente in Gouda. De komende maanden zullen de werkzaamheden voor de GZB door Maarten worden afgerond zodat hij per 1 september kan beginnen.

Proces

Na het mooie afscheid van de vorige pastor is er gestart met de procedure door het opstellen van een profielschets en een vacature. De ICF werd verrast door de vele reacties en goede kandidaten waarmee mooie gesprekken zijn gevoerd. Uiteindelijk is er unaniem door de selectiecommissie besloten om Maarten voor te dragen.

Albanië

De afgelopen jaren heeft Maarten, samen met zijn vrouw Gerdien en hun kinderen, gewoond en gewerkt in Albanië als gemeentestichter namens de GZB. Ze zien er naar uit om als gezin deel uit te gaan maken van de ICF community en samen te bouwen aan de gemeente.