Veilige kerk en vertrouwenspersonen

Veilige kerk en vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat binnen onze eigen “ICF gemeente”. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.

Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.
Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De vertrouwenspersonen zijn:

Herma Koopman: tel. 06-17067995
e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl
Pieter van Boven: tel: 06-17158195
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij SMPR.

 

Meer informatie is te lezen op:

https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/vertrouwenspersonen/

https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/veilige-kerk/

ICF en het ‘nieuwe normaal’

De afgelopen maanden hebben we elkaar als ICF community niet kunnen ontmoeten. Gelukkig hebben we elkaar wel online gezien, gesproken en voor elkaar gebeden. De online diensten via YouTube en Kerkomroep werden gewaardeerd en voor sommigen iets om naar uit te kijken in deze tijd.

Vanaf 1 juli zijn er gelukkig meer mogelijkheden, we zijn aan het nadenken hoe we dit voor de ICF vorm kunnen geven. Hierbij laten we ons leiden door de richtlijnen van de RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland.

Voorlopig blijven we de diensten online uitzenden op ons YouTube kanaal:

 

Corona virus en ICF diensten

Op 12 maart heeft de Rijksoverheid besloten dat bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet door kunnen gaan. Ook kerkdiensten met meer dan 100 mensen kunnen niet doorgaan. Voor de meeste kerken in Gouda heeft dit grote gevolgen. Wij als ICF-Gouda hebben minder dan 100 kerkbezoekers op zondag. We hebben besloten met het leiderschapsteam dat de diensten vooralsnog doorgang vinden. Hierbij volgen we de adviezen van onze landelijke PKN in deze. Zie voor hun advies op de website van de PKN.

Naast de uitzending via Kerkomroep zullen we aanvullend de dienst, met beeld, ook via Youtube uitzenden zodat je ook thuis verbonden kunt zijn met de ICF in Gouda.:

Bijna de hele wereld is bezig met Corona. Er is veel onrust en vragen. Laten we ons niet leiden door paniek of angst. Het is wel belangrijk de adviezen van onze overheid te volgen en verstandig te handelen. Ik roep iedereen op om te bidden voor onze overheid, mensen die werken in de zorg of betrokken zijn bij het bestrijden van het Coronavirus. Bid ook voor de slachtoffers van het virus of mensen die nu al worden getroffen door de gevolgen van de besluiten die worden genomen om het virus tegen te gaan.