12 september doopdienst Reeuwijkse plassen

Zondag 12 september is onze kerkdienst bij de surfplas in Reeuwijk (Reeuwijkse Houtwal 2). Er worden volwassenen en kinderen gedoopt en kinderen opgedragen. De dienst start om 14.00 uur.

 

Van harte welkom!

Advent kalender

Tijdens Advent denken wij aan God die met ons wil leven, hier op aarde. De geboorte van Jezus is daar het sterke bewijs van. Wij willen elkaar helpen samen als ICF met God te leven en ook met elkaar. Deze adventskalender kan ons helpen dat te doen. Elke dag krijg je een opdracht, natuurlijk hoef je niet elke dag mee te doen, maar je bent welkom!

kerst ICF Nederlands rood

Veilige kerk en vertrouwenspersonen

Veilige kerk en vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat binnen onze eigen “ICF gemeente”. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.

Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.
Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De vertrouwenspersonen zijn:

Herma Koopman: tel. 06-17067995
e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl
Pieter van Boven: tel: 06-17158195
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij SMPR.

 

Meer informatie is te lezen op:

https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/vertrouwenspersonen/

https://www.protestantsekerkgouda.nl/start/veilige-kerk/

ICF en het ‘nieuwe normaal’

De afgelopen maanden hebben we elkaar als ICF community niet kunnen ontmoeten. Gelukkig hebben we elkaar wel online gezien, gesproken en voor elkaar gebeden. De online diensten via YouTube en Kerkomroep werden gewaardeerd en voor sommigen iets om naar uit te kijken in deze tijd.

Vanaf 1 juli zijn er gelukkig meer mogelijkheden, we zijn aan het nadenken hoe we dit voor de ICF vorm kunnen geven. Hierbij laten we ons leiden door de richtlijnen van de RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland.

Voorlopig blijven we de diensten online uitzenden op ons YouTube kanaal:

 

Corona virus en ICF diensten

Op 12 maart heeft de Rijksoverheid besloten dat bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet door kunnen gaan. Ook kerkdiensten met meer dan 100 mensen kunnen niet doorgaan. Voor de meeste kerken in Gouda heeft dit grote gevolgen. Wij als ICF-Gouda hebben minder dan 100 kerkbezoekers op zondag. We hebben besloten met het leiderschapsteam dat de diensten vooralsnog doorgang vinden. Hierbij volgen we de adviezen van onze landelijke PKN in deze. Zie voor hun advies op de website van de PKN.

Naast de uitzending via Kerkomroep zullen we aanvullend de dienst, met beeld, ook via Youtube uitzenden zodat je ook thuis verbonden kunt zijn met de ICF in Gouda.:

Bijna de hele wereld is bezig met Corona. Er is veel onrust en vragen. Laten we ons niet leiden door paniek of angst. Het is wel belangrijk de adviezen van onze overheid te volgen en verstandig te handelen. Ik roep iedereen op om te bidden voor onze overheid, mensen die werken in de zorg of betrokken zijn bij het bestrijden van het Coronavirus. Bid ook voor de slachtoffers van het virus of mensen die nu al worden getroffen door de gevolgen van de besluiten die worden genomen om het virus tegen te gaan.

Zonday 10 november een theatervoorstelling van ‘Simon en Zo’

Zondag 10 november zal Simon en Zo weer een theaterstuk bij ons opvoeren! Het is een toneelstuk voor de hele familie en nodig vriendjes en vriendinnetjes uit mee te komen! Deze keer zullen ze de voorstelling “Eindelijk thuis” spelen. De voorstelling zal beginnen om 14:00. Limonade, thee en koffie staat voor jullie klaar vanaf 13:30. Iedereen is van harte welkom!

Hieronder een inleidende tekst voor het theaterstuk “Eindelijk thuis” dat Simon en Zo zal gaan opvoeren.

Er was eens een vader en die had een zoon en een dochter. Hij hield heel veel van ze.Op een dag zei de zoon tegen z’n vader: ‘Vader, mag ik mijn  deel van de erfenis, want ik wil een reis gaan maken, naar een verre stad, naar de ‘stad van de lichtjes’.Zijn vader gaf hem zijn deel en hij vertrok. Toen hij daar aankwam leefde hij zorgeloos en genoot volop, elke dag, totdat hij geen geld meer had. En als je geen geld hebt in de stad van de lichtjes, dan gaan alle lichtjes uit. Er kwam een hongersnood en er was geen eten meer. De zoon vluchtte naar de woestijn. Daar vond hij een baantje bij een varkenshoeder. Die stuurde hem het veld in om de varkens te voeren. De zoon had zo’n honger dat hij het voer van de varkens was gaan eten. Steeds vaker dacht hij aan thuis. Op een dag besloot hij om weer terug te gaan. Terug naar zijn vader. Terug naar huis. En hij ging, maar niet alleen… 

Mocht je alvast een voorproefje willen, klik dan op deze link voor één van de liedjes, die bij de voorstelling hoort.

Bevestigingsdienst Maarten Blom 8 september

Maarten Blom zal na de zomervakantie officieel bij ons beginnen als pastor. Op 8 september is de bevestigingsdienst gepland. In de volgende Nieuwsbrief zal Maarten zichzelf voorstellen. We zijn God dankbaar voor Maarten en zijn gezin en we zien uit naar een fijne tijd met elkaar.

 

Iedereen is van harte welkom vanaf 13:30. Om 14:00 zal de dienst beginnen. Graag tot dan!

 

 

ICF-Gouda, dankbaar voor steun Protestantse gemeente Gouda

Binnen de Protestantse kerk in Nederland wordt er volop gepionierd met nieuwe kerkplekken. Deze Pioniersplekken worden financieel mogelijk gemaakt voor de landelijke kerk en een aantal fondsen. Voor de ICF-Gouda is vooral de Protestantse gemeente Gouda belangrijk, niet alleen voor de financiën maar voor alle support en steun die de ICF krijgt van de andere wijkgemeenten en haar kerkleden.

Door het landelijk team Pionieren zijn filmpjes gemaakt om nieuwe pioniersplekken te laten zien hoe de organisatie vorm gegeven kan worden. De ICF-Gouda laat zien hoe belangrijk de ‘solidariteit’ van de Protestantse gemeente Gouda is voor het verduurzamen van de internationale gemeente in Gouda.

Het artikel kun je hier vinden:

Blijvende ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie.

Nieuwe pastor: Maarten Blom

Interview Betty Langeler